top of page

OVer het jazz centrum

Jazz Centrum Vlaanderen is een VZW opgericht in 2002. De raad van bestuur bestaat uit enkele medewerkers van de Honky Tonk Jazz Club en een aantal liefhebbers van traditionele jazz en blues.

 

Ziehier de doelstellingen van de VZW zoals in de nieuwe statuten bepaald: 

"Het doel van de vereniging is jazzmuziek, in het bijzonder het erfgoed van New Orleans, traditionele jazz en traditionele blues, in al haar aspecten, op auditieve, visuele, geschreven, interactieve, culturele en educatieve wijze te archiveren, te bewaren, tentoon te stellen en te promoten vooral wat betreft jazz clubs, jazz bands, muzikanten, schrijvers en pers in Vlaanderen of die er verband mee houden. Deze opsomming is niet limitatief en kan in de breedste zin worden geïnterpreteerd."

 

Het JCV is gehuisvest in Dendermonde, Leopoldlaan 12. Dat is vlak bij de watertoren en de Honky Tonk Jazz Club, die het podium blijft bieden voor concerten en waarmee nauw samengewerkt wordt.

 

Dankzij het Stadsbestuur van Dendermonde en de Provincie Oost-Vlaanderen wordt de werking van het JCV sinds 2004 gesubsidieerd. Vanaf 2020 heeft het JCV een cultuurconvenant met de Stad Dendermonde. 

Honky Tonk Jazz Club VZW stond aan de wieg van het Jazz Centrum Vlaanderen en leverde in de beginjaren een zeer grote, zowel op het financiële vlak als de vele fysieke arbeid die in het gebouw werd gestoken door medewerkers.

De huidige voorzitter van het JCV is Ilja De Neve. Secretaris/archivaris is Jacky Wielandts en de penningmeester is Arthur Vervaet. Er zetelen een 14-tal personen in het bestuursorgaan. Wegens het wegvallen van subsidies werken wij niet meer met een vaste (betaalde) medewerker, gelukkig is ons vrijwilligersaantal de laatste jaren enorm toegenomen.

Historiek

 

 

Zowel het Jazz Centrum Vlaanderen als de bunker van Honky Tonk Jazz Club maken deel uit van een site van geschiedkundig belang.

Nadat Napoleon op 18 juni 1815 in Waterloo werd verslagen door Engelsen en Nederlanders onder leiding van de Engelse Hertog van Wellington, kwamen de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van Willem I.
Ter verdediging tegen de Fransen werd Dendermonde Garnizoensstad opnieuw opgebouwd. De omwalling van de stad dateerde al uit de 13e eeuw en de vestingmuren die meermaals werden gesloopt werden vervangen door bastions.
In 1829 bouwden de Hollanders in Bastion V het militaire munitielabo van de infanterie. Daar huist nu het Jazz Centrum Vlaanderen. Een jaar later werd België onafhankelijk.

Voor de aanleg van de verbrede Leopold II laan en voor de achterliggende bunkers die pas rond 1860 werden aangelegd verdween een groot deel van het oorspronkelijke munitielabo.

De Bunkers waar Farys (tot een paar jaar geleden), jeugdhuis ZEP en Honky Tonk Jazz Club (ondertussen een halve eeuw) gehuisvest zijn, zijn dus later gebouwd. Voor het doel waarvoor ze bestemd waren (munitielabo/depot), hebben de bouwwerken nooit gediend. Wel werd er geschuild in WO I, dienden ze als noodwoningen en was er ooit een slachthuis.

Nu huist op deze site dus het Jazz Centrum Vlaanderen, uiteraard met dank aan de stad Dendermonde, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Aangesloten clubs

 

 

Honky Tonk Jazz Club (Dendermonde)

Lokerse Jazzclub (Lokeren)

Antwerpse Jazzclub (Antwerpen)

Banana Peel Blues & Jazz Club (Ruiselede)

GL Jazzclub (Lendelede)

Superior Jazz Club (Kortrijk)

Burgundy Street Jazz Contact Point (Sint-Amandsberg)

NOMA (New Orleans Music AID) 

 

 

Orkaan Katrina verwoestte op 29 augustus 2005 een groot stuk van de stad New Orleans. Tot op de dag van vandaag zijn nog steeds vele inwoners op zoek naar het leven dat ze hadden voor Katrina. Hoewel er nu nog weinig aandacht is voor de gevolgen van de orkaan, is voor vele gewone mensen in New Orleans het leed nog lang niet geleden.

Onmiddellijk na de orkaan startte het Jazz Centrum Vlaanderen de hulpactie NOMA op. Uit dankbaarheid voor de fantastische muziek en de unieke vriendschappen die New Orleans al had gebracht, werden een reeks van initiatieven op poten gezet om alvast een begin van financiële en morele steun te kunnen geven. Nu nog gaat NOMA onverminderd verder.

NOMA staat voor een redelijk eenvoudig principe. Als we de muzikanten van New Orleans steunen, steunen we heel New Orleans. Het sociale netwerk van de muzikanten zit diep verstrengeld in de ergst getroffen (lees armste) wijken van de stad.
NOMA werd opgestart in bijzijn van Wendell Brunious die ook het peterschap van het project dankbaar aanvaardde. Er werden direct een aantal concerten met Wendell (die toevallig in Europa was) georganiseerd.

De eerste fondsen kwamen binnen. Honky Tonk Jazz Club deed een substantiele bijdrage, verschillende andere clubs en privé personen volgden. De voornaamste "fund-raisers" waren de NOMA-CD (uitverkocht) en de benefietconcerten van Norbert Detaeye. Al na enkele weken konden de eerste 8.000 € verdeeld worden onder: "neworleansmusiciansclinic.org" (gratis medische voorzieningen voor muzikanten) en de "Youth Inspirational Connection" (Gospel school) van Lois Dejean, waarmee Norbert Detaeye nog samenwerkte. "arabiwreckingkrewe.com" Ontvingen 1.500 $ voor de aanschaf van gereedschap. Ook "wwoz.org" (Jazz&Heritage radio) werd gesteund.

NOMA houdt hier natuurlijk nog lang niet op.
Elk jaar, bv. met de "JazzBATTAKLANG!", nodigen we een topmuzikant uit New Orleans uit om hier concerten te doen en daarnaast ook nog wat extra middelen weer mee te nemen naar huis. Zij zelf weten best wie er ter plaatse wat extra hulp kan gebruiken. U kan ook uw steentje bijdragen gewoon door te komen en te genieten van de muziek. Als u meer wil doen kan dat op BE60 0014 1612 9470 op naam van Jazz Centrum Vlaanderen vzw.

Huisstijl

 

Eveline Boone, fotografe en grafisch ontwerpster, ontwierp voor ons een volledig nieuwe huisstijl.

Dit zegt zij er over:
"Het Jazz Centrum Vlaanderen is in de eerste plaats een documentatie- en promotiecentrum. De huisstijl wil in de eerste plaats dit informatieve karakter naar voor brengen. Daarnaast was er, om jazz- en bluesmuziek te promoten bij verschillende doelgroepen, een speelse en aantrekkelijke uitstraling nodig.
De inspiratie voor het logo kwam rechtstreeks van een vynilplaat. Voor grotere uitvoeringen van het logo kan zelfs de structuur van een plaat worden gebruikt. De groene kleur is ook letterlijk in het gebouw van het Jazz Centrum te vinden. Ze vertegenwoordigt het historische karakter van de bunkers, gelegen achter en onlosmakelijk verbonden met, het JCV."

Haar werk is te vinden op www.evelineboone.be

Davell Crawford in JCV
bottom of page